ALGEMENE INFORMATIE:
Herkomst van het entertainment in onze database.
Het overgrote deel van de onderdelen uit ons bestand komen uit Nederland c.q. bevinden zich in Nederland.
Daar waar het onderdeel uit het buitenland komt hebben wij dit aangegeven als volgt: (I) - Italie / (B) - Belgie / (D) - Duitsland / (UK) - Engeland.
In principe is het merendeel van het entertainment Europees werkzaam!


Al het demo materiaal vermeld bij de biografieën (die d.m.v. links zijn te benaderen) zijn auteursrechtelijk beschermd!
Het gebruik van dit demomateriaal anders dan beluisteren / bekijken ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden.
Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te (weder) verkopen, kopiëren, verspreiden, op dragers vastleggen e.d.


Prijslijst Voorwaarden:
• De prijzen gelden voor boekingen vanaf publicatie datum, op basis van een optreden voor de duur van de aangegeven speeltijd (in een aaneengesloten tijdsbestek).
• Alle genoemde prijzen zijn uitkoopsommen incl. verschuldigde loonbelasting en premies sociale verzekeringen.
• Tenzij anders vermeld zijn de prijzen excl. techniek zoals geluid en licht, reiskosten, parkeerkosten, verblijfskosten, ridervoorwaarden, eventuele Bumaheffing (7% van het totale uitkoopbedrag) en BTW (9% en/of 21%).
• Eventuele wachttijd / wachturen zullen op basis van nacalculatie worden doorberekend!
• U dient zelf zorg te dragen voor de (eventueel) noodzakelijke (evenementen)vergunningen!
• Offertes en leveringen vinden plaats onder onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. Haaglanden (27.144.916 ) onder nummer: 3293
• Prijswijzigingen voorbehouden.
• Hiermee vervallen alle voorgaande prijs-publicaties.
• Voor meer informatie of een compleet overzicht kijk op: www.italianentertainment.nl
• Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
• Geplaatste opties komen na 14 dagen automatisch te vervallen tenzij anders afgesproken.
• Voor optredens zoals festivals, open-air, feesttenten, besloten feesten e.d. is het gage op aanvraag.
• In principe hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen voorafgaand aan het optreden.

Buma-Stemra:

Een opdrachtgever die muzikaal entertainment laat optreden, is verplicht hierover een vergoeding voor auteursrechten te betalen.
Deze vergoedingen worden geïnd en beheerd door de BUMA.
U kunt deze vergoeding rechtstreeks aan de BUMA betalen, waarvoor u dan de benodigde formulieren bij de BUMA moet aanvragen en invullen.
Indien wij al deze administratieve handelingen van u overnemen berekenen wij u daarvoor 1% extra boven op het BUMA tarief van 7%.
Indien u geen BUMA rechten betaalt, bestaat de kans dat de BUMA ontdekt dat er een BUMA-plichtig optreden heeft plaatsgevonden, waarover geen vergoeding is betaald.
De BUMA is in dat geval gerechtigd de verschuldigde vergoeding vermeerderd met een boete alsnog aan u in rekening te brengen.
 


Banner reclame (op al onze Italiaanse websites) behoort tot de mogelijkheden!
Een GAST ARTIKEL in ons Sociale Netwerk kunnen wij voor een gunstig tarief aanbieden.
Neem contact met ons op voor een voorstel!

Italian Entertainment And More is een onderdeel van Di Lella Productions
Abdijbrink 17, 2553 GJ, Den Haag, T 070-3097852, F 070-3097862, M 06-22491222

Wet op de Privacy (AVG): 

Italian Entertainment gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Uw gegevens worden gebruikt in een beveiligde omgeving om communicatie met u als relatie te optimaliseren, opdrachten goed vast te kunnen leggen en uit te kunnen voeren, de juiste service te kunnen bieden en om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende gelegenheid relevant zijn. Dit maakt het mogelijk contracten tussen beide partijen op te maken, uw vragen te verwerken, artiesten te verlonen, facturen te kunnen versturen en uw verzoeken te beantwoorden.

Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden met uw toestemming. U bepaalt zelf wat er met uw gegevens gebeurt.

Italian Entertainment verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze Privacy Policy, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Wij zullen uw gegevens en/of informatie niet ter beschikking stellen en/of delen met derden, tenzij wij daar wettelijk toe worden verplicht.