Letture Di Michelangelo

Categorie : kunst culinair cultuur
Genre : lezing & cultuur

Michelangelo lezingen:

De lezingen worden als losstaande lezingen gegeven maar het geheel wordt ook als een cursus aangeboden. Het is ook altijd mogelijk een lezing op maat te verzorgen.

Michelangelo’s goddelijke kunst: een overzicht van zijn meesterwerken en zijn leven
Michelangelo: inspiratiebronnen en inspirator
Michelangelo en Leonardo Da Vinci, geniën en rivalen
Michelangelo en zijn opdrachtgevers
Michelangelo’s Sixtijnsekapel
Michelangelo’s raadsels: verdwenen / onvoltooide werken

Michelangelo was niet alleen beeldhouwer en schilder maar ook architect en dichter.
Hij heeft vele brieven nagelaten waardoor er veel over zijn leven bekend is.
Ook zijn er twee biografieën verschenen nog tijdens zijn leven die ons een schat aan informatie hebben overgeleverd, doch niet altijd correct.


Michelangelo's goddelijke kunst:
Een overzicht van de hoogtepunten uit zijn carriere en levensgeschiedenis waarbij stil wordt gestaan bij zijn belangrijkste werken: beeldhouwwerken de Pieta, de David, Mozes, de 'slaven', de schilderingen in de Sixtijnse kapel etc.
U krijgt een inkijkje in Michelangelo' s leven verduidelijkt aan de hand van brieffragmenten en sonnetten van zijn hand.
Dit beeld wordt aangevuld met informatie uit biografieën uit zijn eigen tijd.
Ik kan u wel verklappen dat zijn karakter niet al te goddelijk was...


Michelangelo inspiratiebronnen en inspirator:
De Klassieken, de natuur, kunstenaars uit zijn eigen tijd.
Als inspirator: invloed op kunstenaars uit zijn eigen tijd en erna.
Inspiratie / beïnvloeding onder te verdelen in Florence/ Italië en Nederland (maniërisme in Haarlem en Utrecht).
Deze lezing is leuk om te combineren met bezoek aan het Frans Hals Museum in Haarlem en/of het Centraal Museum in Utrecht.


Michelangelo en Leonardo Da Vinci:
Tijdgenoten, beide geniën en elkaars grote rivalen: Overeenkomsten in werk(wijze), verschillen zowel in werkwijze, onderwerpkeuze, karakter, opdrachtgeving.
De grote krachtmeting die plaats had moeten vinden in het Palazzo Vecchio in Florence, maar uiteindelijk geen doorgang vond.
Wat is er wel van bekend aan ontwerpen en schetsen en wat vertelt ons dat.
De mythen en verhalen, ons overgeleverd door Vasari.


Michelangelo en zijn opdrachtgevers:
Michelangelo heeft in zijn jeugdjaren aan het hof van Lorenzo de’Medici te Florence vertoefd.
Dit is van grote invloed geweest op zijn ontwikkeling als kunstenaar.
Ook in zijn latere leven blijven de Medici een belangrijke rol spelen, eveneens als diverse pausen en de Florentijnse Republiek.
U ziet wat voor politieke betekenissen een kunstwerk soms kan krijgen.
Verder laat ik kennis maken met deinvloed van literatuur, filosofie, poëzie (hij schreef zelf poëzie).


Michelangelo’s Sixtijnsekapel:
Één van Michelangelo’s grootste kunstwerken en een van de belangrijkste kunstscheppingen aller tijden. Inmiddels grondig gerestaureerd, waarbij een enorme kleurenpracht tevoorschijn kwam waaraan sommige wetenschappers even moesten wennen.
Het verhaal van de totstandkoming, de onderwerpen en de invloed die het indrukwekkende plafond en de wandschildering heeft (gehad) op andere kunstenaars.


Michelangelo’s raadsels:
Onvoltooide werken, onduidelijke onderwerpen, verdwenen werken etc.
Er zijn heel wat werken met veel mysterie omgeven en daarbij zal ik proberen her en der een tipje van de sluier op te lichten.
Zo is er ooit een ontwerp geweest voor een enorm fresco in het Raadhuis te Florence.
Het fresco zelf is er nooit gekomen maar toch zijn de schetsen en voorontwerpen zeer invloedrijk geweest. Het werd zelfs ‘de school van de wereld’ genoemd.
Welke wereld?
Dat laat ik u graag zien!


Lezingen met verwante thema's:
U wilt voor- of nagenieten van uw vakantie en uw kennis verdiepen, of u wilt uw kennis over Toscane en Florence vergoten voordat u op reis gaat?

Florence de stad, de hoogtepunten, de (kunst)geschiedenis;
Florence de bakermat van de Renaissance, geboorte van nieuwe schilder- en beeldhouwkunst, herleving klassieke idealen;
Florence en de familie de Medici en haar invloed op (het aanzien van) de stad;

Rome de stad: hoogtepunten van haar kunst- en cultuurgeschiedenis, architectuur
Piero della Francesca’s frescocyclus in de San Francesco in Arezzo: de Legende van het ware Kruis;
Cultuurgeschiedenis van wijn en olijfolie: Een verhaal over ontstaan/gesch van wijn /cultuurlandschap.


Informeert u vooral naar de mogelijkheden, ook voor kleine gezelschappen!


Aandachtspunt:
Voor al deze lezingen is er een beamer met projectiescherm nodig en afhankelijk van de grote van de zaal c.q. het gezelschap geluidsversterking met draadloze hand / headset microfoon.
De laptop met presentatiemateriaal wordt door de spreekster Josje van Oostrom zelf meegenomen.